Gamze (Leela) Şeber, İÇSEL UYANIŞ eğitiminin yaratıcısı